Høgre

Justerer avsnitta til høgre marg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster tekst → Høgre.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Høgre.

Ikon Juster høgre

Høgrejustert


Støtt oss!