Høgre

Justerer avsnitta til høgre marg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Høgre (teiknefunksjonar).

Opna lokalmenyen og vel Juster → Høgre.

Ikon

Høgrejustert


Støtt oss!