Venstre

Justerer avsnitta/avsnittet til venstre marg i behaldaren.

Behaldaren kan vera ei tekstdokumentside, eit rekneark eller ei tabellcelle, ein tekstboks, ei teikneform.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster tekst → Venstre.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert


Støtt oss!