Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster tekst → Venstre.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert


Støtt oss!