Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Venstre (teiknefunksjonar).

Opna lokalmenyen og vel Juster → Venstre.

Ikon

Venstrejustert


Støtt oss!