Justering (tekstobjekt)

Vel justeringa for det gjeldande avsnittet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Juster (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)


Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

Høgre

Justerer avsnitta til høgre marg.

Midtstilt

Midtstiller det merkte avsnittet.

Blokkjuster

Blokkjusterer dei valde avsnitta til begge margane. Du skal også kunna setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved å velja Format → Avsnitt → Justering.

Støtt oss!