Juster tekst

Set justeringsalternativa for gjeldande tekstavsnitt i behaldaren.

Behaldaren kan vera ei tekstdokumentside, eit rekneark eller ei tabellcelle, ein tekstboks, ei teikneform.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.


Venstre

Justerer avsnitta/avsnittet til venstre marg i behaldaren.

Høgre

Justerer avsnitta/avsnittet til høgre marg i behaldaren.

Midtstilt

Midtstiller det/dei merkte avsnittet/avsnitta på den omkringliggjande behaldaren.

Blokkjustert

Blokkjusterer det/dei valde avsnittet/avsnitta til begge margane. Du skal også kunna setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved å velja <Format → Avsnitt → Justering.

Topp

Justerer den merkte teksten loddrett til toppen av behaldaren

Midtstilt

Midtstillar den merkte teksten loddrett i behaldaren

Botn

Justerer den merkte teksten loddrett til botnen av behaldaren

Støtt oss!