Botnjuster

Juster dei nedre hjørna på dei merkte objekta langs ei loddrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert den nedre kanten til objektet justert i høve til botnmargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Nedst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Nedst

Nedst


Objekta vert justerte til den nedste kanten av det nedste objektet i utvalet.For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.

Støtt oss!