Juster loddrett midtstilt

Midtstiller dei merkte objekta loddrett. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert i høve til den loddrette midtlinja på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Midtstilt

Midtstilt


For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.

Støtt oss!