Toppjustert

Juster dei øvre hjørna på dei merkte objekta langs ei loddrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert toppkanten til objektet justert i høve til toppmargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Øvst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Øvst

Øvst


Objekta vert justerte til den øvste kanten av det øvste objektet i utvalet.For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.

Støtt oss!