Høgrejuster

Justerer høgrekantane på dei merkte objekta. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert høgrekanten på objektet justert til høgremargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Høgre.

Vel Form → Juster → Høgre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Høgret

Høgre


Objekta vert justerte i høve til høgrekanten til det objektet som er lengst til høgre i utvalet.

For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.

Støtt oss!