Midtstill vassrett

Midtstiller objekta langs ei vassrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert til det vassrette midtpunktet på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Midtstilt

Midtstilt


Den loddrette posisjonen til dei valde objekta vert ikkje endra av denne kommandoen.For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.

Støtt oss!