Midtstill vassrett

Midtstiller objekta langs ei vassrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert til det vassrette midtpunktet på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Midtstilt

Midtstilt


Den loddrette plasseringa av dei merkte objekta vert ikkje påverka.

Støtt oss!