Venstrejuster

Juster venstrekantane på dei merkte objekta. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert venstrekanten på objektet justert til venstremargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Venstre

Venstre


Objekt vert justerte i høve til venstrekanten av det objektet som er lengst til venstre.

Merknadsikon

For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.


Støtt oss!