Side

Vel sidemarg, utsjÄnaden pÄ ein- og fleirsidige dokument, sidenummerering og papirformat.

For Ă„ bruka denne funksjonen Fana for sideformat

Merkja det stÞrste utskriftsomrÄdet pÄ ei side

Papirformat

Vel frÄ ei liste med fÞrehandsgjevne papirstorleikar, eller vel eit eige format.

Format

Vel ein fÞrehandsdefinert papirstorleik eller lag ein sjÞlv ved Ä skriva inn storleiken pÄ papiret i felta HÞgd og Breidd.

Breidd

Viser breidda til det valde papirformatet. Skriv inn ein verdi her om du vil velja eit eige papirformat.

HĂžgd

Viser hÞgda pÄ det valde papirformatet. Skriv inn ein verdi her om du vil velja eit eige papirformat.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

StÄande

Viser og skriv ut dokumentet med stÄande papirretning.

Liggjande

Viser og skriv ut dokumentet med liggjande papirretning.

Tekstretning

Vel tekstretninga som skal brukast i dokumentet. Tekstretninga «hÞgre-til-venstre (loddrett)» vil rotere alle utformingsinnstillingane 90 grader, unntatt topp- og botntekstar.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


FĂžrehandsvis felt

Viser ei fĂžrehandsvising av det gjeldande utvalet.

Papirskuff

Vel papirkjelda til skrivaren du nyttar. Du kan ogsÄ bruka ulike papirmagasin for ulike sidestilar. For eksempel kan du bruka ei eiga skuffe til fÞrstesidestilen og ha brevark med brevhovud i denne skuffa.

Margar

Vel kor langt det skal vera mellom kantane pÄ sida og dokumentteksten.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Topp

Vel kor stort mellomrom du vil ha mellom Ăžvre kant av sida og teksten i dokumentet.

Botn

Vel kor stort mellomrom du vil ha mellom nedre kant av sida og teksten i dokumentet.

Utformingsinnstillingar

StĂžtt oss!