Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Stilar . Høgreklikk på ein stil. Vel fana Ny(tt) → Handsamar.


Namn

Viser namnet på dei valde stilane. Skriv inn eit namn på stilen viss du lagar eller endrar på ein tilpassa stil. Du kan ikkje endra namn på stilane som er førehandsdefinerte av programmet.

Arva frå

Vel ein stil som finst frå før (eller - Ingen -) for å bruka definisjonane i gjeldande stil. Bruk dei andre fanene for å endra den arva stilen.

note

Du kan ikkje bruka denne innstillinga med ein sidestil eller ein listestil.


Rediger stil

Rediger eigenskapane for den overordna stilen.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Vel «Eigendefinert stil» frå lista viss du lagar eller endrar ein ny stil.

note

Du kan ikkje endra kategorien til ein førehandsgjeven stil.


Inneheld

Skildrar formateringa som er brukt i stilen.

Støtt oss!