Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

For å bruka denne funksjonen …

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Namn

Viser namnet på dei valde stilane. Skriv inn eit namn på stilen viss du lagar eller endrar på ein tilpassa stil. Du kan ikkje endra namn på stilane som er førehandsdefinerte av programmet.

Arva frå

Vel ein stil som finst frå før (eller - Ingen -) for å bruka definisjonane i gjeldande stil. Bruk dei andre fanene for å endra den arva stilen.

Rediger stil

Rediger eigenskapane for den overordna stilen.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Vel «Eigendefinert stil» frå lista viss du lagar eller endrar ein ny stil.

note

Du kan ikkje endra kategorien til ein førehandsgjeven stil.


Inneheld

Skildrar formateringa som er brukt i stilen.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!