Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Stilar F11) – opna sprettoppmenyen for ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Handsam.


Namn

Viser namnet på dei valde stilane. Skriv inn eit namn på stilen viss du lagar eller endrar på ein tilpassa stil. Du kan ikkje endra namn på stilane som er førehandsdefinerte av programmet.

Neste stil

Vel ein eksisterande stil som du vil skal følgja etter den gjeldande stilen i dokumentet. For avsnittstilar vert den neste stilen brukt på avsnittet du lagar ved å trykkja «Enter». For sidestilar vert den neste stilen gjeldande når ei ny side vert laga.

Arva frå

Vel ein stil som finst frå før (eller - Ingen -) for å bruka definisjonane i gjeldande stil. Bruk dei andre fanene for å endra den arva stilen.

Rediger stil

Rediger eigenskapane for den overordna stilen.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Vel «Eigendefinert stil» frå lista viss du lagar eller endrar ein ny stil.

Merknadsikon

Du kan ikkje endra kategorien til ein førehandsgjeven stil.


Inneheld

Skildrar formateringa som er brukt i stilen.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!