Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Justering.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Justering.


Val

Vel justeringa for det gjeldande avsnittet.

Venstre

Juster avsnittet mot venstre marg. Om du har slått på støtte for asiatiske språk, vert dette alternativet kalla «Venstre/Øvst».

Knappar på formatlinja:

Ikon

Venstrejustert

Høgre

Juster avsnittet mot høgre marg.Om støtte for asiatiske språk er slått på, vert dette kalla «Høgre/Nedst»

Knappar på formatlinja:

Ikon

Høgrejustert

Midtstilt

Midtstill avsnittet på sida.

Knappar på formatlinja:

Ikon

Blokkjustert

Juster avsnittet inntil både høgre og venstre marg.

Knappar på formatlinja:

Ikon

Blokkjustert

Fest til tekstrutenett (viss slått på)

Justerer avsnittet etter eit tekstrutenett. Vel Format → Side → Tekstrutenett. for å slå rutenettet på.

Tekst-til-tekst

Justering

Vel eit justeringsalternativ for for store eller for små teikn i avsnittet, i forhold til resten av teksten i avsnittet.

Eigenskapar

Tekstretning

Vel tekstretninga for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er berre tilgjengeleg viss støtte for kompleks tekst er slått på.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!