Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering. Du kan endra skrifta i avsnittet ved å merkja heile avsnittet, velja Format → Teikn og så trykkja på fana Skrift.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Avsnitt.

Med skrivemerket i eit objekt, trykkjer du på Tekstformateringslinja

Icon Paragraph

Avsnitt


Innrykk og mellomrom

Vel innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargane.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!