Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering. Du kan endra skrifta i avsnittet ved Ă„ merkja heile avsnittet, velja Format → Teikn og sĂ„ trykkja pĂ„ fana Skrift.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Format → Avsnitt.

Med skrivemerket i eit objekt, trykkjer du pÄ Tekstformateringslinja

Ikon Avsnitt

Avsnitt


Innrykk og mellomrom

Vel innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargane.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var dÄ dialogvindauget vart opna.

StĂžtt oss!