Asiatisk typografi

Set dei typografiske innstillingane for celler eller avsnitt i filer med asiatiske språk. For å slå på støtta for asiatiske språk, må du velja Språkinnstillingar → Språk i dialogvindauget Innstillingar og deretter kryssa av for Slå på i Støtte for asiatiske språk. Dei asiatiske typografiinnstillingane vert ignorerte i HTML-dokument.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Asiatisk typografi (gjeld ikkje i HTML).

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Asiatisk typografi.


Linjeskift

Innstillingar for linjeskift i dokument med asiatiske språk.

Ta i bruk lista med forbodne teikn i byrjinga og slutten av linja

Hindrar at teikna i lista kan stå først eller sist i ei linje. Teikna vert plasserte anten på linja før eller på linja etter. Du kan endra lista med → Språkinnstillingar → Språk → Asiatisk oppsett.

Tillat hengjande teiknsetjing

Hindrar at komma og punktum bryt linja. Desse teikna vert i staden lagde på slutten av linja sjølv om det vert i margen.

Bruk avstand mellom asiatisk og ikkje-asiatisk tekst

Legg til eit mellomrom mellom ideografiske og alfabetiske teikn.

Støtt oss!