Asiatisk utforming

Set innstillingar for skrift med doble linjer for asiatiske språk. Merk teikna i teksten og så denne kommandoen.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Teikn → Asiatisk oppsett

Vel Vis → Stilar – opna sprettoppmenyen for ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Asiatisk utforming.


Doble linjer

Vel innstillingane for doble linjer for den valde teksten.

Skriv med doble linjer

Gjer at du kan skriva med dobbel linjeavstand i det markerte området i gjeldande dokument.

Omsluttande teikn

Vel teikna som skal omslutta området med doble linjer.

Startteikn

Vel teiknet som skal stå for starten på eit område med doble linjer. Vel Andre teikn viss du ønskjer å bruka eit sjølvvald teikn.

Slutteikn

Vel teiknet som skal stå for slutten på eit område med doble linjer. Vel Andre teikn viss du ønskjer å bruka eit sjølvvald teikn.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!