For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel fana Format → Akse → Y-akse → Tal (i diagram).


Kategori

Vel ein kategori frÄ lista. Vel deretter ein formateringsstil i Format-boksen.

Format

Vel korleis innhaldet i skal visast. Koden for den valde innstillinga vert vist i Formatkode.

Listeboksar med valutakategoriar

Vel ein valuta og rull opp til toppen av Format-lista for Ä sjÄ dei ulike alternativa for den valde valutaen.

note

Formatkoden til valutaar er pÄ forma [$xxx-nnn], der xxx er valutasymbolet og nnn landskoden. Spesielle banksymbol, som EUR (for Euro), krev ikkje landskode. Valutaformatet er ikkje avhengig av sprÄket som er valt i SprÄk-boksen.


SprÄk

SprÄkinnstillinga sikrar at dato- og valutaformata og desimal- og tusenskiljeteikna vert tekne vare pÄ, sjÞlv nÄr dokumentet vert opna i eit operativsystem som brukar ei anna sprÄkinnstilling som standard.

Innstillingar

Vel innstillingane for det valde formatet.

Tal pÄ desimalplassar

Skriv inn kor mange desimalplassar som skal visast.

Nemnarplassar

Med brĂžkformat, skriv inn kor mange plassar som skal visast for nemnaren.

Innleiande nullar

Skriv inn hÞgste talet pÄ nullar som skal visast fÞr desimalteiknet.

Negative tal i raudt

Endra fargen pÄ negative tal til raudt.

Tusenskilje

Set inn eit tusenskiljeteikn. Kva skiljeteikn som vert brukt, er avhengig av sprÄkinnstillingane.

Teknisk notasjon

Med vitskapleg format vil teknisk notasjon sikra at eksponenten er ein multippel av 3

Formatkode

Viser koden til talformatet for det valde formatet. Du kan ogsÄ skriva inn eit eige format. Desse alternativa er berre tilgjengelege for sjÞlvvalde talformat.

Legg til

Legg til koden for talformat du skreiv inn i den sjĂžlvvalde kategorien.

Rediger kommentar

Legg til ein merknad til talformatet du har vald.

Slett

Slett talformatet du har merkt. Endringane vert tekne i bruk etter at du har starta LibreOffice pÄ nytt.

Namnelinje

Skriv inn ein merknad for det valde talformatet og klikk pÄ utsida av denne boksen.

FĂžrehandsvis felt

Viser ei fĂžrehandsvising av det gjeldande utvalet.

Kodar for talformat: tilpassa formatkodar definert av brukaren.

StĂžtt oss!