Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Teikn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Teikn

Teikn


Vel kva format og skrift du vil bruka.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!