Standardformatering

Fjernar direkte formatering frå utvalet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Fjern direkte formatering.


Støtt oss!