Datakjelder

Viser ei liste over databasar som er registrerte i LibreOffice og let deg handsama innhaldet i databasane.

For å bruka denne funksjonen …

Dersom eit tekstdokument eller rekneark er ope:

Vel Vis → Datakjelder

Tastane + Shift + F4

Ikon

Datakjelder


Databaseoversikt

Merknadsikon

Kommandoen Datakjelder er berre tilgjengeleg når eit tekstdokument eller eit rekneark er ope.


Du kan setja inn felt frå ein database, eller du kan laga skjema for å få tilgang til databasen.

Støtt oss!