Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Velg Set inn → OLE-objekt → Formelobjekt.

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon formel

Formel


Støtt oss!