Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Bilete.

På verktøylinja Standard, trykk

Ikonet Bilete

Bilete


Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Lenkje

Set inn den merkte grafikkfila som ei lenkje.

Førehandsvising

Førehandsvis det valde biletet.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!