Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Spesialteikn

På verktøylinja Standard eller Set inn, klikk på

Ikon

Spesialteikn


Når du klikkar på eit teikn i dialogvindauget Spesialteikn, vert det vist ei førehandsvising av teiknet og den tilhøyrande talkoden.

Skrift

Vel ei skrift for å visa dei spesialteikna som er knytt til den.

Underkategori

Vel ein Unicode-kategori for den gjeldande skrifta. Spesialteikna for den valde Unicode-kategorien vert vist i teikntabellen.

Teikntabell

Vel dei spesialteikna du vil setja inn og trykk Set inn.

Tidlegare brukte teikn

Viser spesialteikna som har vore brukte tidlegare.

Favoritteikn

Viser spesialteikna som vart valde med knappen Legg til i favorittar. Du kan lagra opp til 16 spesialteikn som favorittar.

tip

Dobbeltklikk på eit spesialteikn for å setja det inn i dokumentet.


Støtt oss!