Førespurnad

Skann eit bilete og set det inn i dokumentet. Dialogvindauget for skanning er det skannarprodusenten som sørgjer for. Sjå dokumentasjonen på skannaren for forklaring på det som gjeld dialogvindauget for skanning.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Media → Skann → Førespurnad.


Støtt oss!