Skann

Set inn eit skanna bilete i dokumentet.

Drivaren til skannaren må vera installert for at du skal kunna setja inn eit skanna bilete.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Media → Skann.


Vel kjelde

Vel skannaren du vil bruka.

Førespurnad

Skann eit bilete og set det inn i dokumentet. Dialogvindauget for skanning er det skannarprodusenten som sørgjer for.

Støtt oss!