Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

For å bruka denne funksjonen …

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn merknad

Set inn merknad


Merknadane frå ulike forfattarar får ulik farge. Vel → LibreOffice → Brukarinformasjon for å skriva inn namnet ditt slik at det kan visast som forfattar av merknaden.

Visa merknadar

Rediger kommentar

Støtt oss!