Verktøylinjer

Opnar ein undermeny for å visa eller gøyma verktøylinjer. Ei verktøylinje inneheld knappar og val som gjer det lett å bruka LibreOffice-kommandoar.

Tilpass

Opnar eit dialogvindauge der du kan leggja til, redigera og fjerna knappar.

Tilbakestill

Vel Vis → Verktøylinjer → Tilbakestill for å tilbakestilla verktøylinjene slik at dei endrar seg med samanhengen. Nå vil nokre av verktøylinjene verta viste automatisk, avhengig av samanhengen.

Støtt oss!