Fargelinje

Vis eller gøym Fargelinja. For å endra fargepaletten som vert vist, vel Format → Område og gå til fana Fargar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Fargelinje.


Du kan velja farge på eit objekt i den gjeldande fila ved å merkja objektet og deretter klikka på ein farge. Høgreklikk viss du vil endra fargen på kantlinjene. Dobbeltklikk på eit tekstobjekt, merk teksten og klikk på ein farge for å endra tekstfargen.

Du kan også dra ein farge frå fargelinja til eit teikneobjekt på lysbiletet for å byta fyllfargen.

tip

For å losna fargelinja , klikk på eit grått område på verktøylinja og dra. Du festar fargelinja ved å dobbeltklikka på fargelinja medan du held nede tasten .


Støtt oss!