Fullskjerm

Viser eller gøymer menyane og verktøylinjene i Writer og Calc. Trykk på Fullskjerm eller trykk på Esc-tasten for å gå ut av fullskjerm-visinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Fullskjerm.

Shift + + J


I Writer og Calc kan du også bruka snøggtastane + Skift + J for å veksla mellom vanleg vising og fullskjermvising.

Merknadsikon

Du kan framleis nytta snøggtastar i fullskjermvising sjølv om menyane er utilgjengelege.


Støtt oss!