Verktøylinja

Viser eller gøymer verktøylinja.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → Verktøy


Verktøy-linja inneheld desse ikona:

Set inn

Verktøylinja inneheld funksjonar for å setja inn rammer, bilete, tabellar og andre objekt.

Modus for direkte skrivemerke

Slår av eller på «Modus for direkte skrivemerke». Du kan klikka på byrjinga, midten eller slutten av kva mogleg tekstlinje som helst på ei side og deretter byrja å skriva.

Orddeling

Set inn bindestrekar i ord som ikkje får plass på slutten av ei linje.

Synonymordbok

Byt ut ordet med eit synonym eller eit relatert uttrykk.

Bilete og diagram

Viss knappen Bilete og diagramverktøylinja er slått på, vert ingen bilete viste – berre tomme rammer som plasshaldarar.

Vevoppsett

Viser dokumentet slik det vil sjå ut i ein nettlesar. Dette er nyttig når du lagar HTML-dokument.

Støtt oss!