Skaler og vis oppsett

Forminskar eller forstÞrrar skjermvisinga av LibreOffice. Gjeldande forstÞrring vert vist som ein prosentverdi pÄ statuslinja.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Vis → Skaler→ Skalering

Klikk eller hÞgreklikk pÄ forstÞrringsfaktoren vist pÄ forstÞrrings-glidebryteran i Status-linja.


Merknadsikon

Skalering vert handtert ulikt under Unix, Linux og Windows. For eksempel vert eit dokument som er lagra med skaleringsfaktoren «100 %» i Windows, vist stÞrre i Unix og Linux. For Ä endra skaleringsfaktoren, kan du dobbeltklikka eller hÞgreklikka prosentverdien pÄ Statuslinja og deretter velja kva skaleringsfaktor du vil bruka.


Skaleringsfaktor

Vel skaleringsfaktor for det gjeldande dokumentet og alle dokumenta av same type som du seinare mÄtte opna.

Best mogleg

Pass til heile sida

Pass til breidda

Viser heile dokumentbreidda. Det kan henda at toppen og botnen av sida ikkje vert synleg.

100 %

Viser dokumentet i full storleik.

Tilpassa

Her kan du bestemma kor mange prosent av vanleg storleik dokumentet skal visast i. Trykk her og skriv inn ein prosentverdi i boksen.

VisingsutsjÄnad

Du kan velja korleis tekstdokument skal visast. Reduser skaleringa for Ä sjÄ verknaden nÄr ulike innstillingar for vising vert brukte.

Automatisk

NÄr du vel «Automatisk», vil fleire sider verta viste ved sida av kvarandre med sÄ mange sider som skaleringa tillet.

Éin etikett

NÄr du vel «Enkeltsider», vert den neste sida vist under den fÞrre, men aldri side om side.

Kolonne

NÄr du vel «Kolonnar», vert sidene viste ved sida av kvarandre i sÄ mange kolonnar som er oppgjevne. Skriv inn kor mange kolonnar du vil bruka.

Bokmodus

NÄr du vel «Bokmodus», vert to sider viste ved sida av kvarandre, pÄ same mÄten som i ei ope bok. Den fÞrste sida vert vist til hÞgre, med eit oddetal som sidenummer.

StĂžtt oss!