Litteraturdatabase

Set inn, slettar, endrar og organiserer oppf√łringar i litteraturdatabasen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verkt√ły ‚Üí Litteraturdatabase.


Merknadsikon

Viss felta i databasen er skriveverna, må du passa på at datakjeldevisinga er lukka.


Den litteraturdatabasen som f√łlgjer med, inneheld eksempeloppf√łringar med b√łker.

Bruk verkt√łylinja for √• velja ein tabell i litteraturdatabasen, for √• s√łkja etter postar eller for √• sortera postane med filter.

Setja inn ein ny post

Trykk asteriskknappen (*) nedst i tabellvisinga for å laga ein ny post. Då vert det lagt til ei tom rad ved slutten av tabellen.

Finna og filtrera postar

Du kan finna postar ved √• s√łkja etter eit n√łkkelord i felta.

Skriv inn s√łkjen√łkkel

Skriv inn informasjonen du vil s√łkja etter og trykk Enter. Hald inne Autofilter-knappen og vel eit anna datafelt for √• endra filterinnstillingane for s√łket. Du kan bruka jokerteikn som % eller * for fleire teikn og _ eller ? for eitt teikn i s√łket ditt. Fjern krysset i denne boksen og trykk Enter for √• visa alle postane i tabellen.

Autofilter

Hald knappen inne for √• velja i kva for datafelt du vil s√łkja etter teksten du skreiv inn i s√łkjestreng-feltet. Du kan berre s√łkja i eitt datafelt.

Lista over tabellpostar vert oppdatert automatisk etter dei nye filterinnstillingane.

Bruk Standardfilteret til √• forbetra og kombinera s√łkjeinnstillingane for Autofilter.

LibreOffice lagrar filterinnstillingane og viser dei att neste gong du opnar dette dialogvindauget.

For å visa alle postane i ein tabell, klikkar du på ikonet Nullstill filter.

Sletta ein post

Du slettar ein post i tabellen ved √• h√łgreklikka p√• radoverskrifta til posten og s√• velja Slett.

Endra datakjelda

Datakjelde

Vel datakjelda for litteraturdatabasen.

Kolonneoppstilling

Let deg lenkja kolonneoverskriftene til datafelt fr√• ei anna datakjelde. Trykk Datakjelde-knappen p√• verkt√łylinja for objektpostar om du vil velja ei anna datakjelde for litteraturlista.

Vel datafeltet som du vil lenkja til det gjeldande kolonnenamnet. Vel ei anna datakjelde til litteraturlista for å endra dei tilgjengelege datafelta.

St√łtt oss!