Samanlikn dokument

Samanliknar dokumentet med eit anna. Innhaldet i det valde dokumentet vert markert som sletta i dialogvindauget som vert opna. Du kan setja innhaldet i den valde fila inn i det gjeldande dokumentet ved å velja dei sletta elementa som er relevante for deg. Dette vert gjort ved å trykkja Forkast først og så Set inn.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar → Samanlikna dokument.


Samanlikne versjonar av eit dokument

Støtt oss!