Slå saman dokument

Importerer endringar som er gjort i kopiar av det same dokumentet inn i det originale dokumentet. Endringar som er gjort i botnteksten, toppteksten, rammer og felt vert ignorerte. Like endringar vert fletta automatisk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar → Slå saman dokument.

On the Track Changes toolbar, click

Ikon Flett dokument

Slå saman dokument


Støtt oss!