Filter

Vel kriteria for filtrering av lista med endringar under fana Liste.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Rediger → Spor endringar → Handsam → Filter.


Dato

Filtrerer lista over endringar etter tidspunktet du vel.

Set dato/klokkeslett

Ikon Sett dato/klokkeslett

Skriv inn gjeldande dato og tidspunkt i boksane.

Forfattar

Filtrerer lista over endringar ut frå namnet på forfattaren du vel frå lista.

Kommentar

Filtrerer merknadane til endringane ut frå stikkorda du skriv inn.

tip

Du kan òg bruka regulære uttrykk (jokerteikn) når du filtrerer kommentarane.


Støtt oss!