Handsam endringar

Godta eller avvis lagra endringar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar → Handsam.

På verktøylinja Spor endringar trykkjer du på

Ikon Handsam opptak av endringar

Handsam endringssporingar


Liste

Godta eller forkast enkeltendringar.

Filter

Vel kriteria for filtrering av lista med endringar under fana Liste.

Støtt oss!