Set inn merknad til endringhssporinga

Skriv inn ein merknad til den registrerte endringa.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar → Merknad.

Vel fana Rediger → Spor endringar → Handsam → Liste.
Trykk på ei oppføring i lista og opna sprettoppmenyen.
Vel Rediger merknad.


note

Du kan leggja til ein kommentar når eller i dialogvindauget Godta eller avvis endringar.


Støtt oss!