Kommentar

Skriv inn ein kommentar til den lagra endringa.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Edit - Track Changes - Comment.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.
Click an entry in the list and open the context menu.
Choose Edit Comment.


Merknadsikon

Du kan leggja til ein kommentar når eller i dialogvindauget Godta eller avvis endringar.


Støtt oss!