Vis sporingsendringar

Viser eller gøymer lagra endringar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar → Vis .

On the Track Changes toolbar, click

Ikon Vis spora endringar

Vis «Spor endringar»


Du kan endra kva som skal visast i endringane ved å velja i dialogvindauget for Innstillingar.

Viss du kviler musepeikaren over ei markering av ei endring i dokumentet, viser ein Tipstekst forfattar og dato for endringa.

Støtt oss!