Spor endringar

Viser ei liste over tilgjengelege kommandoar for å spora endringar i fila.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Rediger → Spor endringar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Sjå gjennom.

Frå verktøylinjer:

Ikon Spor endringar

Spor endringar


Registrer endringar

Loggfører alle endringar som er gjort i det gjeldande dokumentet med opplysningar om forfattar og dato.

Vern endringar

Hindrar brukaren i å slå av opptaket av endringar eller frå å godta eller avvisa endringar, utan at brukaren skriv inn eit passord.

Vis sporingsendringar

Viser eller gøymer lagra endringar.

Handter

Godta eller avvis lagra endringar.

Kommentar

Skriv inn ein merknad til den registrerte endringa.

Støtt oss!