Spor endringar

Viser ei liste over tilgjengelege kommandoar for å spora endringar i fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor endringar.


Registrer endringar

Loggfører alle endringar som er gjort i det gjeldande dokumentet med opplysningar om forfattar og dato.

Vern endringar

Hindrar brukaren i å slå av opptaket av endringar eller frå å godta eller avvisa endringar, utan at brukaren skriv inn eit passord.

Vis sporingsendringar

Viser eller gøymer lagra endringar.

Handter

Godta eller avvis lagra endringar.

Kommentar

Skriv inn ein kommentar til den lagra endringa.

Støtt oss!