Skildring

Viser eigenskapane til det valde lenkjeområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Biletkart, merk deretter eit område av biletet og trykk Eigenskapar → Skildring.


Hyperlenkje

Viser eigenskapane til adressa som er knytt til lenkjeområdet.

Adresse:

Skriv inn adressa til fila du vil opna når du klikkar på det valde lenkjeområdet. Viss du vil hoppa til eit namngjeve anker i det gjeldande dokumentet, f.eks. til ei form med namnet «ankernamn», skal adressa ha forma "#ankernamn". For å setja opp eit anker i eit anna dokument, må adressa ha forma "file:///sti/til/eit_anna_dokument_namn#anker_namn".

Tekstalternativ

Teksten du skriv inn her vert vist når du flyttar musepeikaren over lenkjeområdet i ein nettlesar. Om du ikkje skriv inn nokon tekst, vert adressavist.

Ramme:

Skriv inn namnet på målramma der du vil opna adressa. Du kan også velja eit standardnamn på ramma. Dette vert kjend igjen av alle nettlesarane på lista.

Namn:

Skriv inn eit namn på biletet.

Skildring

Skriv inn ein omtale for det aktive punktet (lenkjeområdet).

Støtt oss!