Skildring

Viser eigenskapane til det valde lenkjeområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verkt√ły ‚Üí Biletkart, merk deretter eit omr√•de av biletet og trykk Eigenskapar ‚Üí Skildring.


Hyperlenkje

Viser eigenskapane til adressa som er knytt til lenkjeområdet.

Adresse:

Skriv inn adressa for fila som skal opnast n√•r du klikkar p√• det valde lenkjeomr√•det. Viss du vil g√• til eit namngjeve anker i det gjeldande dokumentet, m√• adressa vera i formatet ¬ęfile:///C: /Dokument/[gjeldande_dokument_namn]#anker_namn¬Ľ.

Alternativ tekst:

Teksten du skriv inn her vert vist når du flyttar musepeikaren over lenkjeområdet i ein nettlesar. Om du ikkje skriv inn nokon tekst, vert adressavist.

Ramme:

Skriv inn namnet på målramma der du vil opna adressa. Du kan også velja eit standardnamn på ramma. Dette vert kjend igjen av alle nettlesarane på lista.

Namn:

Skriv inn eit namn på biletet.

Skildring

Skriv inn ein omtale for det aktive punktet (lenkjeområdet).

St√łtt oss!