Biletkart-redigering

Lèt deg laga eit biletkart med lenkjeområde (hotspots) i eit bilete eller ei gruppe av bilete. Eit biletkart er eit bilete med ulike område som kan lenkjast til kvar sine adresser.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verkt√ły ‚Üí Biletkart.


Leggja til klikkbare område i bilete

Du kan teikna tre slags lenkjeområde: rektangel, ellipsar og mangekantar. Når du trykkjer på eit lenkjeområde, vert nettadressa opna i nettlesarvindauget eller i ramma du vel. Du kan òg velja teksten som skal vistast når musepeikaren er på lenkjeområdet.

Bruk

Ta i bruk endringar du har gjort på biletkartet.

Ikon Bruk

Bruk

Opna

Opna ei biletkart-fil av typen MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView.

Ikon Opna

Opna

Lagra

Lagra biletkartet i filformatet MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView.

Ikon Lagra

Lagra

Vel

Vel eit lenkjeområde på biletet for å endra på det.

Ikon Vel

Vel

Rektangel

Teikna eit rektangulært lenkjeområde ved å dra det ut i biletet. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet for så å velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon Rektangel

Rektangel

Ellipse

Teikna eit ellipseforma lenkjeområde ved å dra det ut i biletet. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet for så å velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon Ellipse

Ellipse

Mangekant

Teikna eit mangekant-forma lenkjeomr√•de p√• biletet. Trykk i biletet der du vil ha eit hj√łrne. Dra peikaren til der du vil ha neste hj√łrne og trykk der. Hald fram med dette til du har teikna alle sidene i mangekanten. N√•r du er ferdig dobbeltklikkar du for √• lukka mangekanten. Etterp√• kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeomr√•det og velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon Polygon

Mangekant

Frihandsmangekant

Teikna eit mangekanta lenkjeområde på frihand. Trykk på denne knappen og gå til det som skal verta lenkjeområdet. Teikna ei frihandslinje og slepp museknappen for å lukka forma. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet og velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon Frihands-polygon

Frihandsmangekant

Rediger punkt

Lèt deg endra forma på det valde lenkjeområdet ved å endra festepunkta.

Ikon Punktredigering

Rediger punkt

Flytt punkt

Lèt deg flytta på festepunkta i det valde lenkjeområdet.

Ikon Flytt punkt

Flytt punkt

Set inn punkt

Legg til eit festepunkt der du trykkjer på omrisset av lenkjeområdet.

Ikon Set inn punkt

Set inn punkt

Slett punkt

Slett det valde ankerpunktet.

Ikon Slett punkt

Slett punkt

Valde

Skrur av eller på lenkinga av lenkeområda du har valt. Eit inaktivt lenkje-område er gjennomsiktig.

Ikon Aktiv

Makro

L√®t deg velja ein makro som skal k√łyra n√•r du trykkjer p√• lenkjeomr√•det i ein nettlesar.

Ikon Makro

Makro

Eigenskapar

Let deg endra på eigenskapane til lenkje-området du har vald.

Ikon Eigenskapar

Eigenskapar

Adresse:

Skriv inn adressa til fila som skal opnast n√•r det vert trykt p√• det valde lenkjeomr√•det. Viss du vil g√• til eit anker i dokumentet, m√• adressa vera utforma p√• denne m√•ten: ¬ę"file:///C:/Dokument/dokument_namn#anker_namn¬Ľ.

Tekst:

Teksten du skriv inn her vert vist når du flyttar musepeikaren over lenkjeområdet i nettlesaren. Om du ikkje skriv inn nokon tekst, vert adressavist.

Ramme:

Skriv inn namnet på målramma som du vil opna nettadressa i. Du kan òg velja eit standardnamn for ramma frå lista.

Liste over rammetypar

Biletvising

Viser biletkartet, slik at du kan klikka og redigera lenkjeområda.

St√łtt oss!