Rediger

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → OLE-objekt → Rediger. Finst òg i sprettoppmenyen til det valde objektet.


Støtt oss!