Rediger

Let deg redigera eit valt objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → Objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Støtt oss!