Rediger

Let deg redigera eit valt objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → Objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Objekt → Rediger. Finst òg i sprettoppmenyen til det valde objektet.


Støtt oss!