Rediger objekt

Let deg redigera eit merkt objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → Objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Objekt.


Rediger

Let deg redigera eit valt objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → Objekt.

Opna

Opnar det valde OLE-objektet programmet som objektet var laga i.

Støtt oss!