OLE-objekt

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → OLE-objekt.


Rediger

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

Opna

Opnar det valde OLE-objektet programmet som objektet var laga i.

Støtt oss!