OLE-objekt

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Rediger → OLE-objekt.

Frå sprettoppmenyen:

Vel kommandoar i menyen.


Rediger

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

Lagra kopi som

Opnar dialogvindauget Lagra som for å lagra ein kopi av objektet i ei fil. Kva filutviding som vert føreslått er avhengig av typen av OLE-objekt.

Støtt oss!