Endra DDE-lenkjer

Endra eigenskapane til den valde DDE-lenkja.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Eksterne lenkjer → Endra (berre for DDE-lenkjer)


Endra lenkje

Lèt deg velja eigenskapane for den valde lenkja.

Program

Listar det programmet som lagra kjeldeprogrammet sist. LibreOffice-programet har tenarnamnet soffice.

Fil

Sti til kjeldefila. Relative stiar må ha fullstendig adresse, for eksempel med file://.

Kategori

Listar bolken eller objektet som lenkja viser til i kjeldekoden. Du kan skriva inn ein ny bolk eller eit nytt objekt her om ønskjeleg.

Støtt oss!