Edit Links to External Files

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

This command can be used with external file links to images and OLE objects (when inserted with a link to an external file).

For å bruka denne funksjonen …

Choose Edit - Links to External Files.


Kjeldefil

Lister ut stien til kjeldefila. Viss stien gjeld ei DDE-lenkje, må relative stiar ha «file» framføre seg.

Dobbeltklikk på ei lenkje i lista for å opna eit dialogvindauge der du kan velja eit anna objekt for lenkja.

Element

Viser kva program (viss kjent) som sist lagra kjeldefila.

Type

Viser filtypen, som for eksempel bilete, for kjeldefila.

Status

Viser tilleggsinformasjon om kjeldefila.

Automatisk

Oppdaterer automatisk innhaldet i lenkja når du opnar fila. Endringar som er gjort i kjeldefila vert då viste i fila som inneheld lenkja. Lenkja biletfiler kan berre oppdaterast manuelt. Dette er ikkje tilgjengeleg for ei lenkja biletfil.

Valet Automatisk er berre tilgjengeleg for DDE-lenkjer. Du kan setja inn ei DDE-lenkje ved å kopiera innhaldet frå ei fil og lima det inn ved å velja Rediger → Lim inn utval og deretter kryssa av for Lenkje. Sidan DDE er eit system for tekstbasert lenking, vert berre desimalar som vert viste i kjeldecella, kopiera til målcella.

Manuell

Oppdaterer lenkja berre dersom du trykkjer oppdateringsknappen.

Endra

Endra kjeldefila for den valde lenkja.

Bryt lenkje

Bryt lenkja mellom kjeldefila og dokumentet du arbeider med. Det siste oppdaterte innhaldet av kjeldefila vert teke vare på i det gjeldande dokumentet.

Oppdater

Oppdaterer lenkja slik at den siste lagra versjonen av den lenkja fila vert vist i dokumentet.

Lukk

Lukkar dialogvindauget og lagrar alle endringane.

note

Når du opnar ei fil som inneheld lenkjer, vert du spurd om lenkjene skal oppdaterast. Oppdateringa kan ta fleire minutt, avhengig av kor dei lenkja filene er lagra.


note

Viss du opnar ei fil som inneheld DDE-lenkjer, vert du spurd om lenkjene skal oppdaterast. Ikkje godta oppdateringa viss du ikkje vil kopla til DDE-tenaren.


Støtt oss!