Dokumentstruktur for hovuddokument

I eit hovuddokument kan du skifta dokumentstrukturen mellom normalvising og hovuddokumentsvising.

Dokumentstruktur viser hovudkomponentane i hovuddokumentet. Viss du held musepeikaren over namnet på eit underdokument i lista, vert heile stien til underdokumentet vist.

Hovudvisinga i dokumentstrukturen viser desse knappane:

Slå på/av hovudutforminga

Byter mellom hovuddokumentsvising og normalvising.

Ikon

Slå på/av hovudutforminga

Rediger

Redigerer innhaldet av komponenten som er valt i Dokumentstruktur-lista. Viss utvalet er ei fil, vert fila opna for redigering. Viss utvalet er eit register, vert dialogvindauget for register opna.

Ikon

Rediger

Oppdater

Trykk og vel innhaldet du vil oppdatera.

Ikon

Oppdater

Utval

Oppdater innhaldet av utvalet.

Register

Oppdater alle registera.

Lenkje

Oppdater alle lenkjene.

Alt

Oppdater alt innhaldet.

Rediger lenkje

Denne kommandoen finn du ved å høgreklikka på ei innsett fil i dokumentstrukturvindauget.Endra lenkjeeigenskapane for den valde fila.

Set inn

Set inn ei fil, eit register eller eit nytt dokument i hovuddokumentet.

tip

Du kan òg setja inn filer i hovuddokumentet ved å dra ei fil frå skrivebordet og sleppa henne i hovudvindauget til «Dokumentstrukturen».


Ikon

Set inn

Register

Set inn eit register eller ei innhaldsliste i hovuddokumentet.

Fil

Set inn ei eller fleire filer i hovuddokumentet.

Nytt dokument

Lag og set inn eit nytt underdokument. Når du opprettar eit nytt dokument vert du spurd om å skriva inn filnamnet og kvar du vil lagra dokumentet.

Tekst

Set inn eit nytt avsnitt i hovuddokumentet, der du kan skriva inn tekst. Du kan ikkje setja inn tekst ved sida av ei tekstoppføring som finst frå før i «Dokumentstruktur».

Lagra med innhald

Lagrar ein kopi av innhaldet i filene som er lenkja til hovuddokumentet. Dette sikrar at innhaldet er tilgjengeleg sjølv når dei lenkja filene ikkje er det.

Ikon

Lagra med innhald

Flytt oppover

Flytt eit hakk lenger opp i «Dokumentstruktur»-lista. Du kan ôg flytta oppføringar ved å dra og sleppa dei i lista. Om du flyttar ein tekstbolk til ein annan tekstbolk, vert dei to teksbolkane fletta.

Ikon

Flytt oppover

Flytt nedover

Flytt eit hakk lenger ned i «Dokumentstruktur»-lista. Du kan ôg flytta oppføringar ved å dra og sleppa dei i lista. Om du flyttar ein tekstbolk til ein annan tekstbolk, vert dei to teksbolkane fletta.

Ikon

Flytt nedover

Slett

Du får fram denne kommandoen ved å høgreklikka på eit element i dokumentstrukturen. Slettar utvalet frå dokumentstrukturlista og hovuddokumentet, men slettar ikkje underdokumentfila.

Støtt oss!