Tekstformat (søk)

Søkjer etter spesielle tekstformateringseigenskapar, slik som skrifttypar , skrifteffektar og innstillingar for tekstflyt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel knappen Rediger → Søk og byt ut → Format.


Søkjekriterium for eigenskapar er lista nedføre Søk etter-feltet.

note

Du treng ikkje å velja eit søkjeord i feltet Søk etter når du søkjer og byter ut formatering.


Trykk i feltet Byt ut med og deretter på knappen Format, for å velja eit erstatningsformat.

Bruk Tekstformat (Søk) eller Tekstformat (Byt ut) for å velja kriterium for formateringssøk. Desse dialogvindauga inneheld desse fanene:

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skrifteffektar

Vel den skrifta du vil bruka.

Innrykk og mellomrom

Vel innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargane.

Tekstflyt

Vel innstillingar for orddeling og sideoppsettet.

Område (bakgrunn, utheving)

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Bestemmer plassering, skalering, rotasjon og mellomrom for teikn.

Asiatisk utforming

Set innstillingar for skrift med doble linjer for asiatiske språk. Merk teikna i teksten og så denne kommandoen.

Asiatisk typografi

Set dei typografiske innstillingane for celler eller avsnitt i filer med asiatiske språk. For å slå på støtta for asiatiske språk, må du velja Språk og nasjonale innstillingar → Generelt i dialogvindauget Innstillingar og deretter kryssa av for Slå på i Støtte for asiatiske språk. Dei asiatiske typografiinnstillingane vert ignorerte i HTML-dokument.

Støtt oss!