Tekstformat (søk)

Søkjer etter spesielle tekstformateringseigenskapar, slik som skrifttypar , skrifteffektar og innstillingar for tekstflyt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel knappen Rediger → Søk og byt ut → Format.


Søkjekriterium for eigenskapar er lista nedføre Søk etter-feltet.

note

Du treng ikkje å velja eit søkjeord i feltet Søk etter når du søkjer og byter ut formatering.


Trykk i feltet Byt ut med og deretter på knappen Format, for å velja eit erstatningsformat.

Bruk Tekstformat (Søk) eller Tekstformat (Byt ut) for å velja kriterium for formateringssøk. Desse dialogvindauga inneheld desse fanene:

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skrifteffektar

Vel den skrifta du vil bruka.

Innrykk og mellomrom

Vel innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargane.

Tekstflyt

Vel innstillingar for orddeling og sideoppsettet.

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillingar → Språk.

Bestemmer plassering, skalering, rotasjon og mellomrom for teikn.

Asiatisk utforming

Set innstillingar for skrift med doble linjer for asiatiske språk. Merk teikna i teksten og så denne kommandoen.

Asiatisk typografi

Set dei typografiske innstillingane for celler eller avsnitt i filer med asiatiske språk. For å slå på støtta for asiatiske språk, må du velja Språkinnstillingar → Språk i dialogvindauget Innstillingar og deretter kryssa av for Slå på i Støtte for asiatiske språk. Dei asiatiske typografiinnstillingane vert ignorerte i HTML-dokument.

Støtt oss!