Eigenskapar

Vel den tekstattributten du vil søkja etter. Viss du for eksempel vil søkja etter attributten Omriss, vert alle teikn som er formaterte manuelt med ein omrisseffekt viste. Viss du også ønskjer å finna alle teikn som har ein omrisseffekt som ein del av ein stil, vel Ta med stilar i Andre innstillingar før du søkjer.

Innstillingar

Vel attributta du vil søkja etter.

Avstand

Finn eigenskapen Avstand (topp, botn).

Blinkande

Finn teikn som brukar eigenskapen Blinkande.

Disposisjon

Finn teikn som er formaterte med omriss

Effektar

Finn teikn som brukar ein STORE/små bokstavar-effekt (store bokstavar, små bokstavar, stor førebokstav i kvart ord eller kapitel).

Enkeltord

Finn teikn som er formaterte med Understreking eller Gjennomstreking som individuelle ord.

Enker

Finn eigenskapen Enkekontroll.

Foreldrelause

Finn eigenskapen Foreldrelauskontroll.

Gjennomstreka

Finn teikn som er formaterte med gjennomstreking

Hald saman med neste avsnitt

Finn eigenskapen Hald saman med neste avsnitt.

Ikkje del avsnitt

Finn avsnitt der Ikkje del avsnitt er slått på.

Innrykk

Finn eigenskapen Innrykk (frå venstre, frå høgre, første linje).

Justering

Finn eigenskapen Justering (venstre, høgre, midtstilt, blokkjustert).

Kerning

Finn eigenskapane Avstand (standard, utvida, smal) og kerning (parvis kniping).

Linjeavstand

Finn eigenskapen Linjeavstand (enkel, 1,5 linjer, dobbel, proporsjonal, minst, innleiande).

Loddrett tekstjustering

Finn eigenskapen Loddrett tekstjustering.

Lås til registerlinjene

Finn avsnitt der Lås til registerlinjene er slått på.

Orddeling

Finn eigenskapen Orddeling.

Overstreking

Finn teikn som er formaterte med Overstreking.

Posisjon

Finn teikn som brukar eigenskapane Normal, Heva eller Senka skrift.

Relieff

Finn avsnitt som er formaterte med Relieff.

Rotering

Finn eigenskapen Rotering.

Sidestil

Finn eigenskapen Bryt med sidestil.

Skalering av teikn

Finn avsnitt som er formaterte med Skaler breidd.

Skrift

Finn alle førekomstar der standardskrifta er endra.

Skriftfarge

Finn alle førekomstar der standardskrifta er endra.

Skriftstilling

Finn eigenskapen Kursiv eller Halvfeit og kursiv.

Skriftstorleik

Finn eigenskapen Skriftstorleik/skrifthøgd.

Skrifttjukn

Finn eigenskapen Halvfeit eller Halvfeit og kursiv.

Skuggelagd

Finn avsnitt som er formaterte med Skugge.

Språk

Finn eigenskapen Språk (til staving).

Tabulatorar

Finn avsnitt som brukar ein ekstra tabulator.

Teiknbakgrunn

Finn teikn som brukar eigenskapen Bakgrunn.

Understreking

Finn avsnitt som er formaterte med Understrek.

Støtt oss!