Søk og byt ut

Finn og erstattar tekst eller format i det gjeldande dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Rediger → Søk og byt ut.

Frå verktøylinjer:

Ikon Finn og byt ut

Søk og byt ut

Frå tastaturet:

+ H


Finn

Skriv inn teksten du vil søkja etter eller vel eit tidlegare søk frå lista.

Søkjeinnstillingane finn du i feltet Finn eller i området Andre innstillingar i dialogvindauget.

Skil mellom store og små bokstavar

Svarar nøyaktig til det teiknet som er oppgjeve i Finn utan å vurdera alternative tilfelle.

Fjern merkinga for denne innstillinga for å slå av skiljet mellom store og små bokstavar. Då vil for eksempel eit søk etter bokstaven «a» finna både «a» og «A».

note

Ver merksam på at nokre bokstavar kan ha fleire treff når Skil mellom store og små bokstavar er slått av. Såleis kan eit søk på «s» finna både «s», «S» og «ß» (dobbel S brukt i tysk).


Søkjer etter heile ord eller celler som er identiske med søkjeteksten.

Byt ut

Skriv inn ein erstatningstekst i kombinasjonsboksen, eller vel eit tidlegare søk frå lista.

Vala for byt ut finn du i feltet Finn eller i området Andre innstillingar i dialogvindauget.

Finn førre

Finn og merkjer den førre førekomsten av tekst eller format du søkte etter i dokumentet.

Finn neste

Finn og merkjer den neste førekomsten av tekst eller format du søkte etter i dokumentet.

Byt ut

Byter ut den valde teksten eller formatet som du søkte etter, og søk etter neste.

Byt ut alle

Erstattar alle førekomstar av den teksten eller det formatet som du ønskjer å byta ut.

Andre innstillingar

Vis fleire eller færre val. Trykk på knappen igjen for å gøyma utvida søkjeval.

Berre i merkt område

Søkjer berre i merkt tekst eller merkte celler.

Byt ut bakover

Søket byrjar der skrivemerket står og går bakover til byrjinga av fila.

Søkjer etter tekst formatert med stilen du oppgjev. Merk av i denne boksen og vel ein stil frå Søk etter-lista. Du oppgjev stilen du vil byta ut med ved å velja han i Byt ut med-lista.

Likskapssøk

Kryss av for å søkja etter uttrykk som liknar på Søk etter-teksten. Kryss av her og trykk på Liknande-knappen for å tilpassa likskapssøket.

Ta vare på teiknbreidd (berre viss asiatiske språk er brukt)

Skil mellom teiknformer i halvbreidde og fullbreidde.

Høyrest ut som (japansk) (berre viss asiatiske språk brukt)

Let deg velja søkjeinnstillingar for liknande skriftsystem på japansk. Kryss av her og trykk Lyd-knappen for å velja søkjeinnstillingar.

Søkjeinnstillingar for japansk

Diakritisk-sensitiv

Søkjer nøyaktig samsvar, inkluderer ikkje Unicode-kombineringsmerke i søkjinga. Viss du for eksempel søkjer etter كتب vil dette ikkje samsvara med كَتَبَ eller كُتُب eller كتِب og så vidare.

Kashida-sensitiv

Søkjer nøyaktig samsvar, inkluderer ikkje arabisk Tatweel-merke U + 0640 (også kjent som Kashida) i søk. Viss du for eksempel søkjer etter كتاب vil dette ikkje samsvara med كـتاب eller كتــــاب og så vidare.

Lukk

Lukkar dialogvindauget og lagrar alle endringane.

tip

Når du har lukka dialogvindauget Søk og byt ut kan du likevel søkja med dei siste kriteria du skreiv inn ved å trykkja Shift + + F.


Støtt oss!