Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Angra.

+ Z

På ei av verktøylinjene Standard eller Tabelldata, trykk

Ikon

Angra


tip

For å endra kor mange kommandoar du kan angra, gå til Opna avanserte innstillingar og endra verdien for «/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps».


Merknadsikon

Nokre kommandoar (for eksempel redigering av stilar) kan ikkje angrast.


tip

Du kan angra kommandoen «Angra» ved å velja Rediger → Gjenopprett.


Om angrekommandoen i databasetabellar

Når du arbeider med databasetabellar kan du berre angra den siste kommandoen.

Åtvaringsikon

Viss du endrar innhaldet av ein datapost i ein databasetabell, som ikkje har vorte lagra, og deretter brukar kommandoen Angra, vert dataposten sletta.


Om angra-kommandoen i presentasjonar

Angrelista vert sletta når du brukar eit nytt oppsett til eit lysbilete.

Støtt oss!