Versjonar

Lagrar og organiserer fleire versjonar av dokumentet i same fil. Du kan óg opna, sletta og samanlikna tidlegare versjonar.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Versjonar

Frå verktøylinjer:

Ikon Versjonar

Versjonar


warning

Viss du lagrar ein kopi av ei fil med Fil → Lagra som, vert ikkje eventuell versjonsinformasjon lagra med fila.


Nye versjonar

Vel innstillingar for lagring av ein ny versjon av dokumentet.

Lagra ny versjon

Lagrar det gjeldande dokumentet som ein ny versjon. Du kan også skriva inn kommentarar i dialogvindauget Set inn versjonskommentar før du lagrar den nye versjonen.

Set inn versjonskommentar

Skriv inn ein kommentar her når du lagrar ein ny versjon. Viss du trykte Vis for å opna dette dialogvindauget, kan du ikkje endra kommentaren.

Lagra alltid versjon ved lukking

Om du har gjort endringar i dokumentet, lagrar LibreOffice automatisk ein ny versjon når du lukkar dokumentet.

Dersom du lagrar dokumentet manuelt, ikkje gjer endringar i det etter at det er lagra, men lukk det. Det vil då ikkje verta oppretta ein ny versjon.

Eksisterande versjonar

Listar opp dei eksisterande versjonane av det gjeldande dokumentet, dato og klokkeslett for då det vart laga, forfattar og tilhøyrande kommentarar.

Lukk

Lukkar dialogvindauget og lagrar alle endringane.

Opna

Opnar den valde versjonen skriveverna i eit nytt vindauge.

Vis

Viser heile kommentaren til den valde versjonen.

Slett

Slettar den valde versjonen.

Samanlikna

Samanlikn endringar som er gjort i kvar versjon. Du kan òg godta eller forkasta endringar.

Støtt oss!